przedmioty ortopedyczne wnioski

 • Our princess is in another castle!
 • przedmioty nauczania na pedagogice resocjalizacja
 • Przedmiotowy system oceniania liceum
 • przedmiot badań pedagogiki zdrowia
 • PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA HISTORIA
 • Republika.pl Portal Spoecznoci Internetowych


   
  Przykro nam, strona o podanym adresie nie istnieje.

  Sprawd, czy wpisae poprawny adres strony, lub skorzystaj z katalogu lub wyszukiwarki.  Copyright 1996 - 2006 Grupa Onet.pl SA - zobacz wszystkie serwisy »


  Our princess is in another castle!

  Temat: Plan awaryjny Narodowego Funduszu Zdrowia
  ... środków publicznych Dz. U. nr 210 poz. 2135). Konsekwencją powyższego jest utrata uprawnień do wystawiania recept na leki refundowane przez NFZ, wniosków na zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz...
  Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,902,34201901,34201901,Plan_awaryjny_Narodowego_Funduszu_Zdrowia.html  Temat: Pytanie-prosba do Ekspertów - PILNE
  Proszę zapoznać się z informacjami ze strony: www.nfz-warszawa.pl/index/konkurs2004/przedmioty w rozporządzeniu są podane jedynie podstawowe informacje: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 10 maja 2003 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, wysokości udziału własnego ubezpieczonego w cenie ich nabycia, podstawowych kryteriów ich przyznawania, okresów użytkowania, a także przedmiotów ortopedycznych podlegających naprawie PODSTAWOWE KRYTERIA PRZYZNAWANIA PRZEDMIOTÓW ORTOPEDYCZNYCH, KTÓRYCH OKRES UŻYTKOWANIA MOŻE ULEC SKRÓCENIU 1. U osób dorosłych w przypadkach zmian w stanie fizycznym osoby, powodujących konieczność skrócenia okresu użytkowania przedmiotu ortopedycznego, a możliwości regulacji tego przedmiotu zostały wyczerpane. 2. U dzieci i młodzieży do 18 roku życia gdy możliwości regulacji tego przedmiotu zostały wyczerpane, a wystąpiły zmiany w stanie fizycznym w wyniku: 1) zabiegów chirurgicznych lub jednostek chorobowych powodujących konieczność skrócenia okresu użytkowania przedmiotów ortopedycznych; 2) rehabilitacji; 3) rozwoju fizycznego. 3. Wniosek lekarza o skrócenie okresu użytkowania przedmiotu ortopedycznego wydanego bezpłatnie do wysokości limitu ceny lub częściowo odpłatnie musi zawierać wyczerpujące uzasadnienie medyczne zgodne z podstawowymi kryteriami przyznawania tego przedmiotu.
  Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,488,16861815,16861815,Pytanie_prosba_do_Ekspertow_PILNE.html


  Temat: zakup sprzetu rehabilitacyjnego(biezni do biegania
  Dofinasowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze z NFZ jest nie możliwe, gdyż bieżnia do biegania nie znajduje się w wykazie przedmiotów objętych dofinansowaniem wg Dz.U.04.275.2732. Jednak osoby niepełnosprawne ... jest wniosek, nie przekracza kwoty: a) 50% przeciętnego wynagrodzenia, na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym, b) 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej. (Źródło: Dz.U.02.96.861)
  Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,488,74073432,74073432,zakup_sprzetu_rehabilitacyjnego_biezni_do_biegania.html


  Temat: Słaby wzrok
  Wniosek o ustalenie stopnia niepełnosprawności moze Pan złozyć do Powiatowego Zespołu ds Orzekania o Niepełnosprawności. To czy otrzyma Pan stopień niepełnosprawności uzależnione jest od opinii lekarza orzecznika wydawanej na podstawie dokumentacji medycznej załączonej do wniosku. W załączniku do ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych, wysokości udziału własnego świadczeniobiorcy w cenie ich nabycia, kryteriów ich przyznawania, okresów użytkowania, a także wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi podlegającymi naprawie w zależności od wskazań medycznych oraz wzoru zlecenia na zaopatrzenie w te...
  Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,488,65258983,65258983,Slaby_wzrok.html


  Temat: dofinansowanie wozka spacerowki
  Ilość wniosków jaka w danym miesiącu wpłynie do NFZ od jednej osoby nie ma znaczenia podczas rozpatrywania ich i przyznawania dofinansowań. Istotne jest tylko czy na orzeczeniu o niepełnosprawności widnieje zapis o wymaganiu przez daną osobę sprzętu ortopedycznego i czy przedmioty o które się ubiega są adekwatne do schorzenia. Jeśli więc lekarz wystawi zlecenie można je od razu do punktu potwierdzenia zleceń....
  Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,488,66921873,66921873,dofinansowanie_wozka_spacerowki.html


  Temat: Czy ktoś wie,czy można gdzieś dostać dofinansowani
  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2003 r. w sprawie limitu cen dla przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, o takim samym zastosowaniu, ale różnych cenach - w zakresie którego Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje to świadczenie, oraz limitu cen dla napraw przedmiotów ortopedycznych (Dz. U. z dnia 16 maja 2003 r.) każdy ubezpieczony może uzyskać refundację kosztów naprawy sprzętu w ramach obowiązującego limitu. Wniosek na naprawę sprzętu ortopedycznego wypełnia lekarz lub sam ubezpieczony (wzory wniosków dostępne są w Internecie, m.in. na stornie www.nfz- warszawa.pl). Wypełniony wniosek musi zostać następnie potwierdzony w...
  Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,488,11191068,11191068,Czy_ktos_wie_czy_mozna_gdzies_dostac_dofinansowani.html


  Temat: w sprawie wniosków NFZ na refundację
  w sprawie wniosków NFZ na refundację Od nowego roku zmieniły się druki wniosków na środki pomocnicze jak pieluchomajtki, cewniki itd oraz na przedmioty ortopedyczne jak ortezy,łuski, stabilizatory itd. Pacjent (albo osoba...
  Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,1025,107496823,107496823,w_sprawie_wnioskow_NFZ_na_refundacje.html


  Temat: Finansowanie ze środków PFRON
  Finansowanie ze środków PFRON Prezydent Miasta Zabrze informuje, że do 30 listopada 2009 r. można składać wnioski o dofinansowanie zadań do realizacji w roku 2010 w zakresie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych. Wnioski mogą składać osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli: 1) prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2. lat (przed dniem złożenia wniosku), 2) udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania, 3) udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem. Osoba niepełnosprawna może złożyć wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu szkolenia i przekwalifikowania, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych. Wnioski dostępne są w Wydziale Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Urzędu Miejskiego w Zabrzu, przy ul. Wolności 286, pokój 311. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 032...
  Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,120,102407028,102407028,Finansowanie_ze_srodkow_PFRON.html


  Temat: kogo i gdzie skarzyc?
  wszystkie przedmioty ortopedyczne przy tzw. zaopatrzeniu czasowym (czyli nie przy trwałym kalectwie) są refundowane.
  Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,305,24643530,24643530,kogo_i_gdzie_skarzyc_.html


  Temat: Niesamowite urządzenie, które pomoże najmłodszym
  z aktualnie obowiązującymi przepisami pionizator przysługuje raz na 4 lata, jednak w przypadkach szczególnych lekarz może wypisać wniosek przed upływem 4 lat. Pionizatory są refundowane przez NFZ w kwocie 3 000 ... Najważniejszym wyznacznikiem do uzyskania przez osobę niepełnosprawną dofinansowania jest jej dochód: średni miesięczny dochód obliczony za rok podatkowy poprzedzający rok, w którym składany jest wniosek, nie może przekraczać kwoty: • 50% ... z okresu ostatnich trzech miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 25 czerwca 2002 r. wysokość dofinansowania na przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, o jakie osoba niepełnosprawna może...
  Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,902,92321905,92321905,Niesamowite_urzadzenie_ktore_pomoze_najmlodszym.html


  Temat: Dofinansowanie do protezy - pytanie do ekspertow
  Zagadnienie zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny, w tym w protezy kończyn unormowane zostały w: ROZPORZĄDZENIU MINISTRA ZDROWIA z dnia 10 maja 2003 r. (Dz.U.03.85.787) w sprawie szczegółowego wykazu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, wysokości udziału własnego ubezpieczonego w cenie ich nabycia, podstawowych kryteriów ich przyznawania, okresów użytkowania, a także przedmiotów ortopedycznych podlegających naprawie W tym rozporządzeniu zawarto informację, iż zarówno w przypadku protez ... okres użytkowania przedmiotu ortopedycznego może, na wniosek lekarza, ulec skróceniu: PODSTAWOWE KRYTERIA PRZYZNAWANIA PRZEDMIOTÓW ORTOPEDYCZNYCH, KTÓRYCH OKRES UŻYTKOWANIA MOŻE ULEC SKRÓCENIU 1. U osób dorosłych w przypadkach zmian w stanie fizycznym osoby, powodujących konieczność skrócenia okresu użytkowania przedmiotu ortopedycznego, a możliwości regulacji tego przedmiotu zostały wyczerpane. 2. U dzieci i młodzieży do 18 roku życia gdy możliwości regulacji tego przedmiotu zostały wyczerpane, a wystąpiły zmiany w stanie fizycznym w wyniku: 1) zabiegów chirurgicznych lub jednostek chorobowych powodujących konieczność skrócenia okresu użytkowania przedmiotów ortopedycznych; 2) rehabilitacji; 3) rozwoju fizycznego. 3. Wniosek lekarza o skrócenie okresu użytkowania przedmiotu ortopedycznego wydanego bezpłatnie do wysokości limitu ceny lub częściowo odpłatnie musi zawierać wyczerpujące uzasadnienie medyczne zgodne z podstawowymi kryteriami przyznawania tego przedmiotu. Nie podał Pan dokładnej informacji o rodzaju protezy – w związku z tym nie mogłem dokładnie udzielić informacji w zakresie limitu cen. Pod poniższym adresem znajdzie Pan informacje o limicie cen i okresach użytkowania poszczególnych przedmiotów zaopatrzenia ortopedycznego (należy sprawdzić załącznik): www.niepelnosprawni.info/labeo/app/cms/x/3872
  Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,488,13152029,13152029,Dofinansowanie_do_protezy_pytanie_do_ekspertow.html


  Temat: pytanie do Ekspertów - prosze o podpowiedz
  Informacji w tym zakresie powinien udzielić lekarz wystawiający wniosek. Informacje o Zasadach Zaopatrzenia W Refundowane Przedmioty Ortopedyczne i Środki Pomocnicze można znaleźć na stronach warszawskiego oddziału NFZ: www.nfz-warszawa.pl/index/konkurs2004/przedmioty podstawowe kryteria przyznawania przedmiotów ortopedycznych, których okres użytkowania może ulec skróceniu zostały określone w: ROZPORZĄDZENIU MINISTRA ZDROWIA z dnia 10 maja 2003 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, wysokości udziału własnego ubezpieczonego w cenie ich nabycia, podstawowych kryteriów ich przyznawania, okresów użytkowania, a także przedmiotów ortopedycznych podlegających naprawie (Dz.U.03.85.787) 1. U osób dorosłych w przypadkach zmian w stanie fizycznym osoby, powodujących konieczność skrócenia okresu użytkowania przedmiotu ortopedycznego, a możliwości regulacji tego przedmiotu zostały wyczerpane. 2. U dzieci i młodzieży do 18 roku życia gdy możliwości regulacji tego przedmiotu zostały wyczerpane, a wystąpiły zmiany w stanie fizycznym w wyniku: 1) zabiegów chirurgicznych lub jednostek chorobowych powodujących konieczność skrócenia okresu użytkowania przedmiotów ortopedycznych; 2) rehabilitacji; 3) rozwoju fizycznego. 3. Wniosek lekarza o skrócenie okresu użytkowania przedmiotu ortopedycznego wydanego bezpłatnie do wysokości limitu ceny lub częściowo odpłatnie musi zawierać wyczerpujące uzasadnienie medyczne zgodne z podstawowymi kryteriami przyznawania tego przedmiotu.
  Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,488,15129537,15129537,pytanie_do_Ekspertow_prosze_o_podpowiedz.html


  Temat: Orzeczenie, odwołanie i renta-prośba o poradę
  bieżącą, była szorstka , nie chciała rozmawiać.Zakwalifikowała ją jedynie : 10-N i 06-E. Nie przyznała przedmiotów ortopedycznych i uprawnień z ustawy o ruchu drogowym.W następnym gabinecie psycholog powiedział, że jego zdaniem ... napisać odwołanie, czy załączyć dodatkowe opinie lekarskie, na co zwrócic uwagę.Jak się przygotować na komisję z odwołania. 2) Podobno przysługuje jej stała renta socjalna. Wiem , ze muszę złożyć oddzielny wniosek...
  Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,488,47294325,47294325,Orzeczenie_odwolanie_i_renta_prosba_o_porade.html


  Temat: wózek inwal. dla dziecka
  podlegającymi naprawie w zależności od wskazań medycznych oraz wzoru zlecenia na zaopatrzenie w te wyroby i środki Część III - PODSTAWOWE KRYTERIA PRZYZNAWANIA WYROBÓW MEDYCZNYCH BĘDĄCYCH PRZEDMIOTAMI ORTOPEDYCZNYMI, KTÓRYCH OKRES UŻYTKOWANIA MOŻE ULEC SKRÓCENIU 1. U osób dorosłych w przypadkach zmian w stanie fizycznym osoby, powodujących konieczność skrócenia okresu użytkowania wyrobu medycznego będącego przedmiotem ortopedycznym, a możliwości regulacji tego przedmiotu zostały wyczerpane. 2. U dzieci i młodzieży do 18 roku życia, gdy możliwości regulacji tego przedmiotu zostały wyczerpane, a wystąpiły zmiany w stanie fizycznym w wyniku: 1) zabiegów chirurgicznych lub jednostek chorobowych powodujących konieczność skrócenia okresu użytkowania przedmiotów ortopedycznych; 2) rehabilitacji; 3) rozwoju fizycznego. 3. Wniosek lekarza o skrócenie okresu użytkowania wyrobu medycznego będącego przedmiotem ortopedycznym, wydanego bezpłatnie do wysokości limitu ceny lub częściowo odpłatnie, musi zawierać wyczerpujące uzasadnienie medyczne zgodne z podstawowymi kryteriami przyznawania tego przedmiotu.
  Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,488,34323104,34323104,wozek_inwal_dla_dziecka.html


  Temat: Stopień lekki wzroku
  odpowiedż na pytanie 1: Osoba niepełnosprawna może się starać o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do szkieł do okularów w ramach zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, jeżeli szkła okularowe zostały częściowo zrefundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Osoba niepełnosprawna zainteresowana uzyskaniem ze środków PFRON dofinansowania do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze powinna złożyć wniosek w ... oraz kwotę udziału własnego lub inny dokument potwierdzający zakup, c) kopię karty zlecenia na przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, potwierdzoną przez NFZ oraz przez firmę lub sklep, realizujących zlecenie. O w/w...
  Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,488,106741894,106741894,Stopien_lekki_wzroku.html


  Temat: Dofinansowanie z NFZ na sprzęt rehabilitacyjny??
  W ramach zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze obowiązuje tzw. system otwarty, co oznacza, że nie przeprowadza się konkursów ofert, ale finansuje się przedmioty lub środki pomocnicze do określonego limitu ceny, pozostawiając wybór osobie uprawnionej. 1. Zlecenie na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wystawia lekarz lub felczer ubezpieczenia zdrowotnego. 2. Wystawione zlecenie należy przedstawić w jednym z punktów potwierdzania ... Centrum Pomocy Rodzinie właściwe ze względu na miejsce zamieszkania o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i w sprzęt rehabilitacyjny. Warunkiem jest spełnianie kryterium dochodowego, tzn. średni miesięczny dochód netto podzielony przez liczbę osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za rok podatkowy poprzedzający rok, w którym składany jest wniosek, nie może przekraczać kwoty: - 50 proc. przeciętnego...
  Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,488,72686898,72686898,Dofinansowanie_z_NFZ_na_sprzet_rehabilitacyjny_.html


  Temat: Czy Osoba Dializowna - to osba Niepełnosprawna ??
  Niepełnosprawności, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, aby złożyć wniosek wraz z kompletem dokumentów: - zaświadczenie od lekarza, pod opieką którego osoba się znajduje, wydane nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku, - dokumentacja medyczna (wyniki badań, wypisy ze szpitala itp.).
  Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,488,82135834,82135834,Czy_Osoba_Dializowna_to_osba_Niepelnosprawna_.html
  
  Wszelkie Prawa Zastrzeżone! Wyszanów ÂŤ Podzamcze Obwód II Design by SZABLONY.maniak.pl.